Martinův blog

04.09.2014 15:08
Vážení přátelé, kamarádi, BORCI a BORKY, dovolte mi na úvod seznámit Vás letmo s naším projektem, kterým je založení a provozování sportovního amatérského týmu, který jsme nazvali BORCI zdar! Jistě Vás, a nebojte se nejste jediní, zaujal již náš název sám. Věřte, Že Vás zaujal právem. Tak tedy na...
17.09.2013 23:01
Vážení přátelé, kamarádi, BORCI a BORKY, no, to byl MAZEC! Valtické cyklobraní Kooperativy 2013 se změnilo v BAHNA 2013 (chvílemi jsem si připadal jako na tankodromu), chcete-li Valtické BAHNOBRANÍ 2013.Dva a půl tisíce natěšených cyklistů všeho věku a výkonnosti, obklopených početnými ekipami...

Kontakt

BORCI zdar! Kopečná 14, 602 00 Brno +420 602 561 123
+420 776 185 324
holanek.akholub@centrum.cz; hlavac.akholub@centrum.cz